Gadden

Gadden är inte bara namnet på denna båt, utan även namnet på en båtserie med 8 modeller mellan 7,2 och 10 meter, som byggdes av det ännu i hög grad verksamma företaget Johansson & Son AB, i Holmsund utanför Umeå.
Tidigare historik för denna båt saknas, men den har funnits i klubben ett antal år under namnet Decibel.

Båtfakta

Byggår: 1968
Brygga: Brygga 10
Plats: 155
Konstruktör: Rolf Johansson
Båttyp: Ruffmotorbåtar
Varv: Johansson & Son
Skrovtyp: Plattgattad ruffbåt
Skrovtyp: Klinkbyggd
Skrovmaterial: Mahogny
L.ö.a m: 8,0
Bredd m: 2,70
Motor: Chrysler/ Nissan 6 Cyl. Diesel