Om Heleneborgs Båtklubb

Heleneborgs båtklubb (HBK) är en ideell förening som har som mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. Vill du veta mer om klubben eller ansöka om båtplats?

Läs mer om klubben här

Filmat av Alexander Farnsworth