Utsikt över världens mesta veteranbåtsklubb

Utsikten från Västerbron är klassisk men vad är det du ser?
– Jo, du tittar på Pålsundet och båtarna i Heleneborgs båtklubb. Alla båtar i sundet är sökbara här med bilder, historia samt en och annan skröna.