Knut Ljungberg

LJUNGBERG ANSTÄLLDES 1906 på det gamla pråmvarvet Hästholmsvarvet, beläget vid nuvarande Kvarnholmen i Stockholm. Under hans ledning förändrades varvets inriktning mot den växande motorbåtsmarkaden och 1907 levererades den första motorbåten, den ca 14 meter långa salongsbåten Elsa, som genast väckte stor uppmärksamhet.

När den första långdistanstävlingen anordnades i Sverige så var det den av honom konstruerade, 15 meter långa Standard som vann. 1917 flyttade verksamheten till en nyinköpt tomt på Gåshaga, Lidingö, där Ljungberg fortsatte att jobba i sex år. 1923 sade han upp sig efter en konflikt och köpte istället den gamla varvsanläggning på Hästholmen. Där fortsatte han under namnet Nya Yachtvarvet att bygga båtar fram till 1926 när han gick över till att enbart designa och konstruera båtar.

Knut Ljungberg var högt respekterad i båtkretsar och satt med i kommittéer både för KSSS och KMK och anlitades ofta då nya regler skulle utformas.

Båtar av Knut Ljungberg

Grace Byggår: 1937 Brygga 5 Plats: 100
Loris Byggår: 1913 Brygga 13 Plats: 182