Karl Henning Fredriksson

Henning var konstruktör och ägare av Norrvikens varv på Vätö, tillsammans med Sven Lundkvist. I bild syns Henning tillsammans med några av varvets duktiga båtkonstruktörer.

Båtar av Karl Henning Fredriksson

Pling Byggår: 1967 Brygga 1 Plats: 7