Einar Runius

EINAR RUNIUS ÄR KONSTRUKTÖREN BAKOM några av de mest kända motorbåtstyperna i Sverige: Solöbåtarna. Denna klassiker tillverkades i flera olika varianter där Solö Ruff och Solö Cabin byggdes i olika varianter hos AB Storebro Bruk i drygt 2.800 exemplar mellan åren 1951 och 1967.

Men han gjorde många fler och hade en gedigen kunskap om båtar och konstruktion när han ritade Solö-serien.

Uppvuxen i Norrköping med en far som var mycket intresserad av natur och friluftsliv så kom han tidigt i kontakt med sjön. Det gav mersmak och han gick i tidiga år till sjöss och hann under ett drygt år vara elev på skolfartyget Abraham Ryberg och fortsätta som jungman på ångaren Tyr av Gävle.

Efter en ingenjörsexamen från Chalmers så arbetade han ett par år som båtbyggare bland annat på Arkösundsvarvet där han var med om att utveckla nya fiske- och lotsbåtstyer. Efter en tid som ritare på Götaverken fick han möjlighet att praktisera motorbåtskonstruktion i USA.

1923 återvände han till Sverige och startade ett samarbete med CG Petterson i den gemensamma firman Motorbåtsbyrån där de levererade ritningar till både Penta och Skandiaverken. Runius gjorde ett stort antal nydanande konstruktioner och var även en av den tidens främsta experter när det gällde propellerkonstruktion med cirka 12000 ritningar.

Båtar av Einar Runius

Ellinor Byggår: 1960 Brygga 1 Plats: 3
Vanja Byggår: 1967 Brygga 3 Plats: 38
Louise Byggår: 1958 Brygga 3 Plats: 47