Mab

BETYDELSEN AV NAMNET M A B är inte helt klarlagd och efterforskning om konstruktör, varv och byggår pågår.

Båtfakta

Byggår: Okänt
Brygga: Brygga 9
Plats: 140
Skrovmaterial: Mahogny
L.ö.a m: 7.80
Bredd m: 1.60

Historia

En möjlig betydelse av namnet M A B är ”Mary and Bror” efter förnamnet på ägaren och hans fru.

Andra förslag som presenterats av före detta ägare är ”Min Avsågade Båt” eller ”Min Andra Båt”. Båda uttrycken stämmer eftersom det var Bror Karlssons andra båt och den är kapad. Detta skedde för att modernisera båten och göra den snabbare eftersom Bror tyckte mycket om att tävla och deltog i princip i alla navigationstävlingar som anordnades från 1930-talet fram till mitten av 1950-talet. Till exempel Mälaren runt som var en av de största vid denna tid.

Kapning och övrig anpassning efter Brors önskemål skedde 1934, hos Frodés varv på Tynningö utanför Vaxholm. Då kortades aktern, som dittills varit bred vid vattenlinjen och smal upptill. Följer man skrovets nuvarande linjer och låter dem fortsätta, så blir aktern spetsig upptill och bred vid vattenlinjen, vilket kan stämma med årtalet och ett dubbelkils-skrov, dvs hög och smal i stäven och låg, bred i aktern. Detta var en skrovform som brukades för båtar som man hoppades skulle gå fort. Men inte fort nog för Bror alltså. Samtidigt ändrades motorns placering från en plats i ruffen (på en motorbädd som ännu finns kvar) till sin nuvarande plats. Istället för det gamla rodret monterades nu två mindre roder på var sida om propellern.

Allt för att optimera framfartshastigheten. Rutorna har kommit till efteråt, men finns med på bilder från 1930-talet. De runda ventilerna på ruffen finns med på bilder efter 1943.