Gilla

Båten beställdes av Josef Paulin i Arvika och sjösattes 1937. Den hade då namnet JAPT 2, efter initialerna i Josefs familj. När kriget bröt ut 1939 byggde Josef Paulin en ångmaskin, som han installerade i båten.

 

Båtfakta

Byggår: 1937
Brygga: Brygga 3
Plats: 43
Båttyp: Snipor
Båtmodell: Högsjösnipa
Byggnadsort: Dottevik
Skrovtyp: Snipa
Skrovmaterial: Ekköl och bordläggning av värmländsk kärnfuru
Byggnadssätt: Kravellbyggd. Var tredje spant är av järn, resten av ek. Överbyggnaden är mahogny.
L.ö.a m: 8,68 m
Bredd m: 2,63 m
Motor: Nanni diesel 37,5 h

Båtens historia

Båten beställdes av Josef Paulin i Arvika och sjösattes 1937. Den hade då namnet JAPT 2, efter initialerna i Josefs familj. När kriget bröt ut 1939 byggde Josef Paulin en ångmaskin, som han installerade i båten.
1946. Josef Paulin sålde båten till bilhandlare Karl Olsson i Arvika. Han satte i en 4-cylindrig Albinmotor och lät även bygga på akterruffen. Troligtvis utfördes detta av Fridlunds Båtvarv. Karl Olsson döpte om båten till Loke.

1951 köper familjen Hammarberg båten och döper den till ”Gilla” och sedan dess har båten haft detta namn. Dottern i familjen hette Gunilla som fadern alltid kallade för Gilla.

1956. Hammarberg sålde båten och den nya ägaren blev Gunnar Lewerentz. Han gick samma år in i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, med hamn vid Källhagen. Gunnar gjorde långa turer med båten, som genom Göta kanal, Koster, runt sydkusten, Umeå och Vasa i Norra Kvarken samt Åländska skärgården.

1966. På hösten såldes båten till Olle Sköld som ägde båten i över 35. Han dukade om gångborden och rufftaken och gav Gilla sin nuvarande White look. Olle gjorde över 40-tusen sjömil med turer i skärgården, utefter ostkusten, Öland, Gotland och 3 resor i Åländska skärgården.

2001. Sofia och Anders Lundh köper Gilla. Byter ut den gamla MD4 till en Japansk/Fransk Nanni på 37,5 Hk. Familjen gör över 100 turer till Möja på somrarna.

2016. Den 10 januari 2016 så visades Gilla för Ove Rydberg som tog över som ny ägare. Värmdö blir ny hemmahamn för Gilla.

2022 . Örnulf Klang tar över som ägare och ansluter till de anrika träbåtarna i Heleneborgs båtklubb. Första vintern avlägsnas all bottenfärg och ersätts med gift- och biocidfri variant. Örnulf tar bort aktertaket, avlägsnar den enorma toaletten samt ser till att solcellerna på styrhytten kommer igång. Nu uppfyller Gilla alla högt ställda miljökrav.

En båt som verkligen gör skäl för sitt namn Gilla.