Corall

EN OKÄND KÖPARE införskaffade båten hos båtfirman AB Helmer Langborg som låg på Birger Jarlsgatan 23 i Stockholm. Därefter saknas uppgifter fram till att Gustav Nyberg köpte båten 1965.

Båtfakta

Byggår: 1955
Brygga: Brygga 4
Plats: 76
Båttyp: Snipor
Byggnadsort: Vagnhärad
Byggnadssätt: Klinkbyggd
Skrovmaterial: Furu
L.ö.a m: 7,50
Bredd m: 2,30
Motor: Albin AL -23 ser.2, 15 hk

Båtens historia

Gustav som var jämnårig med Heleneborgs båtklubb (född 1919) brukade båten flitigt och gjorde ända in på ålderns höst årliga turer till Åland varifrån hans fru Margit härstammade eller till Höga Kusten där han själv hade växt upp.

Klubben ligger ju mellan två broar och hyser därför bara motorbåtar, men med en snillrik konstruktion konverterade Gustav Corall till motorseglare så att masten kunde fällas och resas av en person. Så fort han passerat bron reste han masten och seglade sedan helst, oavsett vindstyrka eller avsaknad av sådan.

När han till slut inte orkade med att sköta båten så som han önskade, fick han först hjälp av medlemmar i klubben, men sålde till slut, hösten 2014, 95 år gammal. Han var mycket nöjd med att Erika Gustafsson och Johan Wallström skulle ta över hans klenod.

När Erika och Johan tog över Corall, satt originalmotorn kvar. Det är utifrån dess motornummer man kunnat datera båtens byggår till 1955. Den visade sig vara sönderrostad och byttes mot en AL 23 som köptes i Holland. Den motorn är också från 1955, men i mycket gott skick. Dessutom har Erika och Johan renoverat elsystemet, bytt duken på rufftaket, bytt fönsterglas, monterat ny svanhalsventil och avlägsnat masten.